• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w procesie rekrutacji, jest Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i przenoszenia.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym momencie.
 5. Ma Pani/Pan prawo do otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Ma Pani/Pan prawo do roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia.
 7. Dane w procesie rekrutacji nie są przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 8. Dane nie będą przetwarzane w celach innych niż rekrutacja, w zakresie niezbędnym do identyfikacji udziału w procesie rekrutacji, pozostają w dokumentacji komisji rekrutacyjnych/ zgodnie z wymaganiami prawnymi – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn .zm.)
 9. Dane przetwarzane będą przez okres zgodny z powyżej złożonym oświadczeniem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z Pani/Pana osobistej decyzji przystąpienia do rekrutacji.
 11. Dane zostały pozyskane ze źródła: bezpośrednio od osoby, której dotyczą oraz Krajowego Rejestru Matur (KReM: https://krem.uw.edu.pl).
 12. Ma Pani/Pan prawo do kontaktów z Administratorem Danych:

 

 • pod wskazanym w pkt 1. Adresem.
 • telefonicznie pod numerem: (32) 7587701
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: asp@asp.katowice.pl
 • drogą elektroniczną poprzez aplikacje na stronie https://www.asp.katowice.pl – zakładka polityka prywatności/ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych rodoasp@asp.katowice.pl

 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanej ankiecie, dokumentach i formularzach, na potrzeby rekrutacji na studia.

Przyjmuję do wiadomości, że złożone dokumenty na potrzeby rekrutacji, jeśli nie nastąpiło podjęcie nauki po upływie 6 miesięcy i nie zostały przeze mnie odebrane, zostaną zniszczone.

Oświadczam, iż znane mi są prawa zawarte w art. 15-22 i 34, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).